Kalju nainen ja naiseuden normi – ensimmäinen artikkeli julkaistu

Väitöskirjani ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli julkaistiin Sukupuolentutkimuksen seuran Sukupuolentutkimus -Genusforskning -lehden numerossa 4/2021. Artikkelini on Kalju nainen ja naiseuden normi— hiuksettomuuskeskustelu suomenkielisessä lehdistössä 1990-2018. Tässä väitöskirjani ensimmäisessä osuudessa tarkastelen sitä, miten naisten kaljuus on näkynyt suomenkielisessä sanomalehdistössä vajaan kolmenkymmen vuoden aikajakson aikana sekä sitä, millaisia muutoksia ajanjakson aikana on tapahtunut lehdistön tavassa kirjoittaa ja kertoa naisten … Jatka lukemista Kalju nainen ja naiseuden normi – ensimmäinen artikkeli julkaistu

Ulkonäön vaikutus elämäämme

Lokakuun lopulla pääsin Turun yliopiston Tiedelinjalle keskustelemaan siitä, miten ulkonäkö vaikuttaa jokapäiväiseen arkeemme. Kanssani keskustelemassa oli taloussosiologian erikoistutkija Iida Kukkonen sekä oikeustieteen professori Johanna Niemi ja keskustelua johti yliopiston viestinnästä Erja Hyytiäinen. Keskustelumme sivusi muun muassa niin ulkonäön vaikutusta työelämään kuin vapaa-aikaan ja puhuimme myös siitä, miten ulkönäkönormit ovat erilaiset eri sukupuolilla. Enemmänkin tästä aiheesta … Jatka lukemista Ulkonäön vaikutus elämäämme

Jatko-opintojen ensimmäinen vuosi

Elokuun alussa alkoi toinen vuoteni Turun yliopiston tohtorikoulutettavana. Nyt viimeistään on siis hyvä aika tehdä katsaus edelliseen vuoteen muistinvirkistykseksi. Mitä sain aikaiseksi ja miten sujui ensimmäinen vuosi väitöskirjan parissa? Apurahat Jo ennen jatko-opintojen alkua toiveenani oli, että voin tehdä väitöskirjaa kokoaikaisesti. Ensimmäinen tavoitteeni olikin saada tutkimukselleni rahoitus. Apurahahaut aloitin ennen tohtoriopintojen alkua, heti jatko-opinto-oikeuden varmistuttua … Jatka lukemista Jatko-opintojen ensimmäinen vuosi

Kaljut naiset Me Naiset -lehdessä

Juhannuksen alla ilmestyneessä Me Naiset -lehdessä (23.6.2021, nro 25) on toimittaja Kaisa Viljasen kirjoittama kolmen aukeaman featurejuttu naisten kaljuudesta. Viljanen haastatteli minua artikkeliin asiantuntijana keväällä. Minun lisäkseni artikkelissa ääneen pääsee kolme muuta naista, jotka kertovat omista hiuksettomuuden kokemuksistaan. Artikkelissa kerron naisten hiuksiin liitetyistä merkityksistä, omista hiuksettomuuden kokemuksista ja ratkaisuistani sekä siitä, miten hiuksettomuus on näkynyt … Jatka lukemista Kaljut naiset Me Naiset -lehdessä

Kaljut naiset -kirjoituskeruu

Tänään avautui väitöstutkimukseni pääaineiston kirjoituskeruu "Kaljut naiset" Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilla. SKS:n kirjoituskeruulla kerätään hiuksettomuuden kokeneiden naisten omia kokemuksia ja kuvauksia siitä, millaista on ja on ollut elää ilman hiuksia naisena Suomessa. Kaljut naiset -keruu on avoinna 1.3.–31.5.2021 saakka eli kolme kuukautta. Keruussa tarkoituksena on saada monenlaisia kokemuksia ylös: esimerkiksi niiden naisten, jotka ovat menettäneet … Jatka lukemista Kaljut naiset -kirjoituskeruu

Hiukseton ja kalju nainen tutkimuksen kohteena

Teen Turun yliopiston etnologian oppiaineeseen väitöskirjaa siitä, miten naisten hiuksettomuus on koettu ja ymmärretty suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Naisten hiuksettomuus on ollut pitkään vaiettu ilmiö Suomessa. Asian peittely johtuu siitä, että hiukset ovat olennainen osa länsimaista kauneuskäsitettä ja naisten kaljuudella on suuri painolasti. Naisten hiuksettomuus nähdään usein negatiivisessa valossa ja se assosioituu kulttuurissamme muun muassa … Jatka lukemista Hiukseton ja kalju nainen tutkimuksen kohteena