Jatko-opintojen ensimmäinen vuosi

Elokuun alussa alkoi toinen vuoteni Turun yliopiston tohtorikoulutettavana. Nyt viimeistään on siis hyvä aika tehdä katsaus edelliseen vuoteen muistinvirkistykseksi. Mitä sain aikaiseksi ja miten sujui ensimmäinen vuosi väitöskirjan parissa?

Apurahat

Jo ennen jatko-opintojen alkua toiveenani oli, että voin tehdä väitöskirjaa kokoaikaisesti. Ensimmäinen tavoitteeni olikin saada tutkimukselleni rahoitus. Apurahahaut aloitin ennen tohtoriopintojen alkua, heti jatko-opinto-oikeuden varmistuttua eli keväällä 2020. Rahoituksen saaminen tutkimukselle ei ole koskaan itsestäänselvää ja kilpailu väitöskirjatutkijoiden apurahoista on tiukkaa. Oma haku-urakkani kuitenkin palkittiin, ja olen siinä onnekkaassa asemassa, että tutkimukselleni on ollut rahoitus marraskuusta 2020 alkaen väitöksen loppuun saakka. Apurahaa väitöskirjalleni ovat myöntäneet Seurasaarisäätiö, TOP-säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto.

Aineistonkeruu

Keväällä avautui aineistonkeruuni naisten hiuksettomuuden kokemuksista. Kaljut naiset -kirjoituskeruun järjestin yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa ja se oli avoinna vastaajille 1.3.-31.5.2021. Koin yhteistyön kokeneen keruujärjestäjän kanssa todella hyödylliseksi. He osasivat neuvoa keruun tutkimuskysymysten jäsentämisessä ja heillä on keruille myös valmis vastaajaverkosto. Lisäksi SKS:llä on tietenkin parempi näkyvyys jakaa keruusta tietoa kuin minulla. Keruuesitteeseen voi tutustua tästä linkistä.

Tutkijanäkyvyys

Kalju nainen -keruu sai hyvin tilaa mediassa. Avoimesta kyselystä kerrottiin Helsingin Sanomissakin (maksumuurin takana). SKS oli laatinut keruusta oman tiedotteensa, mutta otin itse myös yhteyttä Turun yliopiston viestintään ja laadimme tutkimuksestani uuden mediatiedotteen, joka saikin hyvin tuulta alleen: mm. Turun Sanomien kirjoitukseen tästä ja tästä Åbo Underrättelssenin juttuun (maksumuurin takana). Pääsin puhumaan tutkimuksesta myös Ylen Lounais-Suomelle ja haastattelusta tehtiin juttu niin Ylen Lounais-Suomen uutisiin, radioon kuin Ylen verkkomediaan.

Juhannuksen korvilla julkaistiin myös Me Naiset -lehden juttu naisten kaljuudesta, jossa oli minun asiantuntijahaastatteluni. Juttu on nyt julkaistu myös verkossa ja sen pääsee lukemaan tästä linkistä.

Täysin ei kaikki näkyvyys jäänyt kuitenkaan muiden toimittajien kontolle. Osallistuin syksyllä tohtoriohjelmani Junon järjestämälle tieviestintä-kurssille, jossa kirjoitimme omasta tutkimuksestamme laajalle yleisölle suunnatun blogin yliopiston Elävää tiedettä blogiin. Sen pääsee lukemaan tästä. Kirjoitetuksessa käsittelin tiiviisti talvella keräämääni lehtiaineistoa: miten naisten kaljuus on näkynyt lehdissä 1900-luvulta tähän päivään.

Tutkimustyö

Ei vuosi tietenkään kulunut ilman sitä tärkeintä eli väitöskirjan tekoa. Talven 2020-2021 aikana keräsin aineistoa suomenkielisistä digitoiduista sanoma- ja aikakauslehdistä. Niiden aineistoa olen käyttänyt ensimmäisen väitöskirja-artikkelini aineistona. Artikkelia kirjoitin tiiviillä aikataululla kevään 2021 aikana, ja toivottavasti muutkin pääsevät siihen pian tutustumaan vertaisarviointiprosessin päästyä loppuun.

Konferenssit

Kesällä osallistuin myös kansainväliseen tutkimuskonferenssiin. Juuri ennen juhannusta järjestetyn monipäiväisen SIEF2021-konferenssin aiheena oli Breaking the rules? Power, Participation, Transgression. Esittelin seminaarissa tutkimustani posterisessiossa. Konferenssi oli ensimmäinen, johon osallistuin. Valitettavasti se jouduttiin pandemiatilanteen takia järjestämään virtuaalisesti, joten verkostoituminen ja muiden tutkijoiden tapaaminen jäi tällä kerralla vähemmälle.

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vuoteni väitöskirjan parissa jatko-opiskelijana oli todella antoisa ja myös kiireinen. Kiireisenä on myös alkanut toinen vuoteni. Tulevista suunnitelmista ja jo toteutuneista vaiheista myöhemmin lisää!