Tutkimuksesta

Teen Turun yliopiston etnologian oppiaineeseen väitöskirjaa siitä, miten naisten hiuksettomuus on koettu ja ymmärretty suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Olen aloittanut jatko-opintoni syksyllä 2020.

Tutkimuksessani selvitän muutosta asenteissa naisten hiuksettomuutta kohtaan ja hiuksettomuuden näkymistä niin naisten omissa kokemuksissa kuin julkisessa keskustelussa. Väitöskirjani keskiössä ovat yksittäisten ihmisten kokemukset, joita peilaan laajempaan historialliseen kontekstiin.

Päätutkimuskysymykseni ovat:
1. Miten naiset kokevat oman hiuksettomuutensa?
2. Miten naisten hiuksettomuus on näkynyt yhteiskunnassamme eri aikoina?

Tutkimukseni avainkäsitteitä ovat hyvinvointi ja terveys, ulkonäkö, kehollisuus, arki sekä sukupuoli.

Tutkimukseni tulee muodostumaan neljästä vertaisarvioidusta artikkelista.

Ensimmäinen vertaisarvioitu tutkimusartikkelini ”Kalju nainen ja naiseuden normi – hiuksettomuuskeskustelu suomenkielisessä lehdistössä 1990–2018” on julkaistu Sukupuolentutkimus – Genusforskning – lehden numerossa 4/2021. Artikkeli on vapaasti luettavissa Journal.fi palvelussa tästä linkistä.

Aineisto

Aineistoni koostuu teemakirjoituksista, haastatteluista, kyselyistä ja arkistomateriaalista. Keväällä 2021 toteutin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa Kalju nainen -kirjoituskeruun. Keruuvastauksia kertyi yhteensä 85 kappaletta ja lisäksi valokuvia 18 kappaletta. Aineiston sisällöstä löytyy kirjoittamani tiedote SKS:n sivuilta tästä linkistä.

Rahoitus

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt tutkimukselleni neljän vuoden tutkimusapurahan E. J. Sariolan rahastosta. Lisäksi tutkimustani ovat tukeneet Seurasäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahasto sekä TOP-säätiö vuonna 2020.