Tutkimuksesta

Teen Turun yliopiston etnologian oppiaineeseen väitöskirjaa siitä, miten naisten hiuksettomuus on koettu ja ymmärretty suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Olen aloittanut jatko-opintoni syksyllä 2020.

Tutkimuksessani selvitän muutosta asenteissa naisten hiuksettomuutta kohtaan ja hiuksettomuuden näkymistä niin naisten omissa kokemuksissa kuin julkisessa keskustelussa. Väitöskirjani keskiössä ovat yksittäisten ihmisten kokemukset, joita peilaan laajempaan historialliseen kontekstiin.

Päätutkimuskysymykseni ovat:
1. Miten naiset kokevat oman hiuksettomuutensa?
2. Miten naisten hiuksettomuus on näkynyt yhteiskunnassamme eri aikoina?

Tutkimukseni avainkäsitteitä ovat hyvinvointi ja terveys, ulkonäkö, kehollisuus, arki sekä sukupuoli.

Tutkimukseni tulee muodostumaan neljästä vertaisarvioidusta artikkelista.

Aineisto

Aineistoni koostuu teemakirjoituksista, haastatteluista, kyselyistä ja arkistomateriaalista. Pääaineistonani on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa keväällä 2021 toteutettava Kalju nainen -kirjoituskeruu. Keruun avautumisesta tiedotan erikseen täällä sivuillani.

Rahoitus

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt tutkimukselleni neljän vuoden rahoituksen E. J. Sariolan rahastosta. Lisäksi tutkimustani ovat tukeneet Seurasäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahasto sekä TOP-säätiö.